Holiday Nanny

Een ervaren travelnanny zorgt voor een vakantie zonder zorgen. Waarmee onderscheidt de vakantieoppas zich?

Een zorgeloze vakantie met een vakantie oppas

Een vakantieoppas is ideaal voor drukke gezinnen, die wat extra hulp kunnen gebruiken tijdens de vakantie. De vakantienanny helpt met de zorg voor de kinderen en met alle dagtaken rondom de kinderen. Ze draait mee met het gezin als een grote zus, helpt met het reilen en zeilen tijdens de autorit of vlucht en helpt naar wens mee met de eet- , bad- en slaapmomentjes, waardoor er meer quality time ontstaat binnen het gezin.

Een ervaren travelnanny zorgt voor een vakantie zonder zorgen. Waarmee onderscheidt de vakantieoppas zich? 

 • In bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag en EHBO.
 • Véél ervaring 
 • Gewend om te reizen en om op te passen op locatie
 • De nannies zijn gewend zich aan te passen. Hierdoor kunnen ze goed meedraaien met het gezin, maar voelen ze ook aan wanneer je als ouder extra ruimte nodig hebt. 

Dankij deze echte gezins-assistent weet je zeker dat je kinderen én jij een geweldige vakantie beleven. Wanneer jullie de deur uit willen voor een boodschap of het bezoeken van een stadje, kan de nanny met de kinderen in het zwembad spelen. Of de nanny past op in de avond of middag wanneer de ouders uit lunchen of dineren gaan. Hierdoor kan iedereen optimaal van de vakantie genieten en hebben de kinderen een extra gezellig speelmaatje mee!

Voorbeelden van vakanties met een vakantienanny:

 • Wintersport met de familie in Oostenrijk: de vakantienanny kan op de jongste kinderen passen wanneer de ouders aan het skiën zijn. Luncht mee met de kinderen en kan ’s avonds oppassen wanneer de kinderen op bed liggen en ouders uit eten gaan.
 • Huizenjacht in Europa: een huis kopen in het buitenland en oriënteren? Maar wel de kinderen lekker mee nemen? Dan kan het handig zijn dat je niet met je kinderen naar elke bezichtiging hoeft. De vakantie oppas past op de kinderen, wanneer jij en je partner huizen bezichtigen of zaken moeten regelen. 
 • Vakantie op de Antillen: wil je er echt helemaal tussenuit? Een vakantienanny zorgt ervoor dat je helemaal tot rust komt op je vakantie, bijvoorbeeld op het tropische eiland Curaçao. Een uitstapje naar het strand is een stukje gemakkelijker met wat hulp en een extra speelmaatje voor de kinderen in zee.
 • Vakantie in Amsterdam: woon je in het buitenland en kom je voor een vakantie, familiebezoek of je werk terug naar Nederland? Ook dan kun je een vakantienanny aanvragen, die op de kinderen past gedurende de avonduren of de werkmomenten.

Meer informatie? Stel ons je vraag en wij nemen telefonisch contact op!

A relaxed holiday with a holiday nanny

A holiday nanny is ideal for busy families, who can use some extra help during the holidays. The holiday nanny helps with the care of the children and with all day tasks concerning the kids. She will join the family like a big sister, she will help with everything during traveling by car, taxi or flight and will help with the eating, bathing and sleeping moments if desired. This way she’s creating more quality time within the family.

An experienced travel nanny ensures a holiday without worries. What sets the holiday nanny apart?

 • Certificate of Conduct
 • First Aid Diploma
 • Highly experienced
 • Used to traveling and to babysit on new locations
 • The nannies are used to adapt. This way they can easily become part of the family, but they can also sense when you need space as a family.

Thanks to this true family assistant, you can be sure that you and your children will experience a great holiday. If you want to go out for groceries or visit a town, the nanny can play with the children in the pool. Or the nanny babysits in the evening or afternoon when the parents go out for lunch or dinner. This allows everyone to optimally enjoy the holiday and, furthermore, the children have an extra fun friend to play with!

Examples of vacations with a travel nanny:

 • Winter sports with the family in Austria: the holiday nanny can look after the youngest children when the parents are skiing. Have lunch with the children and can babysit in the evening when the kids are in bed and parents go out for dinner.
 • House hunting in Europe: buying a house abroad? But do you want to take the children along? Then it can be handy that you don’t have to go to every house viewing with your kids. The holiday babysitter takes care of your children when you and your partner view houses or have to arrange important things.
 • Holiday in the Antilles: traveling overseas? A holiday nanny ensures that you can completely unwind on your vacation, for example on the tropical island of Curaçao. A trip to the beach is a bit easier with some help and furthermore the kids have an extra playmate in the ocean. But also the travel itself becomes far more relaxed when a nanny helps during the flight.
 • Holiday in Amsterdam: do you live abroad and are you coming to the Netherlands for a vacation, family visit or work? You can also apply for a holiday nanny that will look after your children during the evening hours or during work hours.

More information? Ask us your question and we will contact you by phone!

Hulp nodig?