Vaste en flexibele oppas aan huis

See below for English 

Vaste en flexibele oppas aan huis

Op korte termijn en in bijzondere gevallen biedt 24NANNIES ook vaste of flexibele oppas aan huis. We kijken mee naar de situatie van de ouders en bieden een oplossing op maat. De termijn waarin we een oppas kunnen plaatsen is verschillend per situatie. In de meeste gevallen kan een vaste oppas maximaal 3 maanden achter elkaar oppassen bij jouw gezin. Bijvoorbeeld een oppas die de wachttijd op kan vullen tot de structurele kinderopvang begint. Of een oppas die tijdelijk kan oppassen bij een wisselend en druk werkrooster van de ouders.

De nannies zijn zeer ervaren en uitgebreid gescreend. Doordat we persoonlijk contact erg belangrijk vinden, weten we precies wat voor soort nanny je zoekt.

Per aanvraag bieden wij een offerte op maat. De prijs begint bij €450 exclusief BTW aan bemiddelingskosten per nanny. Bij een incidentele aanvraag rekenen wij minimaal €40 exclusief BTW per oppasdienst. In het geval van meerdere losse dagen, kijken wij naar een aangepast en soms lager tarief.

Je ontvangt voor de oppasklus altijd de gegevens van de nanny. Indien de tijd het toelaat is het ook mogelijk om de nanny te ontmoeten of een telefonisch kennismakingsgesprek met de nanny te voeren.

Ben je benieuwd of wij je verder kunnen helpen? Neem dan contact met ons op en wij reageren zo snel mogelijk!

Kortom:
  • 24NANNIES kan voor een korte termijn vaste oppas zorgen 
  • Deze oppas kan maximaal 3 maanden achter elkaar oppassen
  • De prijs voor een vaste plaatsing begint bij €450 exclusief BTW + uurloon van minimaal €10 per uur
  • De prijs voor een incidentele oppas begint bij €40 exclusief BTW + uurloon van minimaal €10 per uur
  • Let op! Als je via 24NANNIES een oppas aanvraagt, heb je geen recht op kinderopvangtoeslag

A structural or flexibel nanny at home

24NANNIES can arrange a structural or flexible nanny at home for special occasions or for a short-term. We will look at your specific situation and will offer you a customized solution. The period a nanny can babysit on your kids varies per situation. In most cases a nanny can babysit 3 months in a row. This can for example be a babysitter who can help you and your family until the structural daycare starts. Or a nanny who can support parents who have a varying and busy work schedule.

The nannies are very experienced and screened extensively. Since personal contact is very important to us, we know exactly what kind of nanny you are looking for.

After your request we will send a customized offer. Prices for a structural nanny start at €450 excluding VAT per nanny. For a single request (i.e. for a day) the price starts at €40 excluding VAT per shift. If you request multiple single days, we will offer you an adjusted and sometimes lower price.

You will receive the necessary details about the nanny beforehand. If possible, you can also meet the nanny in advance.

Please contact us if you want to know whether we can help you with your request!

In short:
  • 24NANNIES can arrange a short-term nanny for your family
  • This nanny can babysit for a maximum of 3 months in a row
  • The price for a structural nanny starts at €450 excluding VAT + an hourly wage of at least €10
  • The price for a single request starts at €40 excluding VAT + an hourly wage of at least €10
  • If you request a nanny via 24NANNIES, you are not entitled to childcare allowance