Oppas op Ibiza/Babysitter on Ibiza

Scroll down for English

Op zoek naar een betrouwbare oppas op Ibiza?

Ook op Ibiza regelt 24NANNIES een betrouwbare oppas voor je gezin. 24NANNIES werkt uitsluitend met nannies die worden gescreend op basis van hun ervaring met oppassen, referenties en een gedetailleerde screening. Naast een oppas aan huis op Ibiza kunnen we kinderopvang en entertainment verzorgen op andere locaties dan thuis, bijvoorbeeld in hotels en tijdens conferenties, zakelijke evenementen of bruiloften. De nannies spreken allemaal Nederlands & Engels en daarbij soms Spaans, Duits of Frans. De nannies kennen het eiland op hun duimpje.

24NANNIES voorziet ouders en groepen/evenementen al meer dan vijf jaar van betrouwbare nannies. Dankzij onze unieke en grote pool van goed opgeleide en gescreende babysitters zijn we zeer flexibel en in staat om te helpen met alle verschillende soorten verzoeken.

Over onze nannies:

 • Jarenlange ervaring met oppassen, met kinderen van alle leeftijden & verzorging babies
 • Kennen Ibiza heel goed
 • Hebben hun rijbewijs en eigen vervoer
 • VOG (indien de nanny Nederlands is)
 • Vaak ook EHBO-certificaat voor kinderen
 • Ook te boeken als huisoppas, huisdierenoppas of helpen bij het runnen van een B&B (24AROUND)

Onze verschillende diensten

24NANNIES biedt verschillende services:

Incidentele oppas: de oppas past een dag of dagdeel bij je thuis op. Dit kan een of meer dagen zijn.
Nannies bij zakelijke evenementen: de nannies en evenement medewerkers kunnen ook tijdens een zakelijk evenement op Ibiza op de kinderen passen en bijvoorbeeld spelletjes met ze doen. Denk hierbij aan een bedrijfsfeest, een congres, bedrijfsuitje of een personeelsreis.
Nannies of kinderentertainment op een bruiloft, verjaardag of ander evenement op Ibiza: de nannies kunnen ook komen oppassen op evenementen, zoals bruiloften, grote feesten en jubilea. Ook kunnen de nannies de kinderen bij deze events vermaken met spelletjes of andere activiteiten.
Nanny op locatie of tijdens je vakantie: heb je een nanny nodig voor een avond of een paar dagen tijdens je verblijf in een hotel op Ibiza? 24NANNIES kan ook een oppas regelen wanneer je op vakantie op Ibiza bent.

Als je vragen hebt over  onze diensten, kun je contact met ons opnemen.

Prijzen nannyservice op Ibiza

De prijzen van onze verschillende diensten variëren per aanvraag en zijn afhankelijk van factoren zoals de duur van het verzoek, de locatie, de veiligheid en het aantal kinderen. Hieronder kun je de gemiddelde prijzen vinden. Als je meer informatie nodig hebt, kun je hier contact met ons opnemen.

Voor een eenmalige boeking:
Boekingskosten gemiddeld: € 40 per oppasdag
Uurloon: € 14-20 (afhankelijk van je aanvraag)

Voor andere diensten, zoals een oppas tijdens je vakantie op Ibiza of een nanny tijdens een evenement, bieden wij een prijs op maat.

 

English

Looking for a trustworthy nanny or babysitter on Ibiza?

24NANNIES can arrange a reliable and trustworthy nanny on Ibiza for your family. 24NANNIES exclusively works with nannies that are screened based on babysitting experiences, references and a detailed screening. We can provide you with a nanny on Ibiza for all kinds of requests. Furthermore, we can provide nanny care on different locations than home, for example in hotels, during conferences, corporate events or weddings.

24NANNIES has provided families with a nanny for more than 5 years now. Due to our unique and large pool of ‘high quality’ and well educated babysitters we are very flexible and able to help with all different kinds of requests. The nannies are very familiar with Ibiza too, so they know their way around.

About our nannies:

 • Years of experience with babysitting, with children of all ages & care of babies
 • Know Ibiza very well
 • Have their driver’s license and own transportation
 • Certificate of Conduct (in case the nanny is Dutch)
 • Often also a first aid certificate for children
 • Also to book as house sitter, pet sitter or help with running a B&B (24AROUND)

Our different services

24NANNIES offers several different services:

Babysitter or an occasional basis: the nanny will babysit for any part of the day at your home. This can be one or more days.
Nanny at a corporate event: the nannies and event staff can also provide childcare at corporate events on Ibiza. They can babysit the kids, but they can also entertain them with activities. Corporate events include conventions, congresses and staff trips.
Nanny or kids entertainment at a wedding, birthday or other event on Ibiza: the nannies can also babysit and entertain the children at events, such as weddings, anniversaries and family vacations.
Nanny on location or during your holiday: do you need a nanny for an evening or a few days during your stay in a hotel on Ibiza? 24NANNIES can also arrange a nanny when you are on vacation.

If you have any questions regarding our services, please contact us and we will help you as soon as possible.

Prices nannyservice on Ibiza

The prices of our different services vary per request and are dependent on factors such as the duration of the request, the location and the amount of children. Below you can find the average prices. If you need more information, please contact us here.

For a one-time booking:
Booking fee average: €40 per babysitting day
Hourly wage nanny: €14-20 (dependent on your request)

For other services, such as a nanny during your holiday on Ibiza or a nanny during an event, we will provide you with a tailored proposal.